VLASTA ZAK
Malá huslistka / Little Fiddler Mäkká plastika prepojená s obrazom Krajina mysle 1 textil, 2012 / 2005
Dievča čo otvorilo Druhé dvere / Disco girl opened The Second Door mäkká plastika, textil, 2012
Vševidiaca / The All seeing Wight mäkká plastika + mechanický vejár, textil, drevo, kov 2012
Ked sa zdvihnem, pôjdem domov... / When I held up I will go home... mäkká plastika, textil, 2010
Fajčiaca / The Smoking one mäkká plastika, textil, 2010
Plačúca / The Crying one mäkká plastika, textil, 2010
Lilith v akcii / Lilith in action mäkká plastika, textil, 2009